Εταιρικό προφίλ

Η εταιρεία αρχικά με την επωνυμία Λογιστική Α.Ε ιδρύθηκε το 1999 ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης δύο μεγάλων και οργανωμένων λογιστικών εταιρειών με πολύχρονη εμπειρία σε λογιστικά φορολογικά και αναπτυξιακά θέματα , της εταιρείας “ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ο.Ε.” και της εταιρείας “ΒΟΓΑΣ-ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ Ο.Ε.”

Το 2012 μετατρέπεται σε Ο.Ε.

Η Εταιρεία προέκυψε από την ανάγκη για ακόμη υψηλότερο επίπεδο λογιστικής, φοροτεχνικής και συμβουλευτικής κάλυψης, που απαιτούν οι σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες καθώς και από την πεποίθηση των εταίρων της ότι η εξειδικευμένη παροχή υπηρεσίας είναι απαραίτητη μέσα σε ένα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Τη διοίκηση της εταιρείας την απαρτίζουν οι Χρυσάφης Αλέξανδρος, , Γκράτζιος Ζήσης, Χρυσάφης Αναστάσιος και Μαλαβέτας Χρήστος, όλοι οικονομολόγοι και άτομα με ιδιαίτερη επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία.

Αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη εταιρία φορολογικών και λογιστικών συμβούλων στη Β. Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, τόσο σε στελεχιακό δυναμικό όσο και σε εύρος εργασιών.

Σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 650 τ.μ., στο κέντρο της πόλης των Σερρών, με άριστο εξοπλισμό γραφείων και Η/Υ λειτουργούν τμήματα Λογιστικής παρακολούθησης και Ενημέρωσης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων, Μισθοδοσίας, Εσωτερικών Ελέγχων, Μηχανοργάνωσης, Τμήμα Σύνταξης Μελετών, Τραπεζικής Διαμεσολάβησης και τμήμα Εξωτερικής εξυπηρέτησης Πελατών.

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ο.Ε. εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001. Η εταιρεία επιθεωρήθηκε για πρώτη φορά από τον διαπιστευμένο οργανισμό επιθεωρήσεων τρίτου μέρους και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης QMSCERT στις 28 Φεβρουαρίου 2006, και της απονεμήθηκε το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 .

Η εταιρεία αναβάθμισε το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της σύμφωνα με το νέο διεθνές πρότυπο EN ISO 9001: 2000 και επαναπιστοποιείται συνεχώς τον Φεβρουάριο του 2009 , του 2012 και του 2015.

Το σύστημα ποιότητας της εταιρείας ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνικές διοίκησης των έργων βάση των οποίων υλοποιεί τα έργα που αναλαμβάνει, και αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες ειδικού πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης έργων , το οποίο έχει αναπτυχθεί και προσαρμοστεί πλήρως για το σκοπό αυτό.