Ποιοι είμαστε

Τ Το πιο πολύτιμο στοιχείο του “κεφαλαίου” της ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο.Ε. είναι οι άνθρωποι. Η πάγια πολιτική της εταιρείας να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό της, έχει αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχημένη μέχρι σήμερα πορεία της.

Α Συντονισμένες και δυναμικές διαδικασίες επιλογής, έχουν σαν αποτέλεσμα η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ο.Ε. να στελεχώνεται από προσωπικό που διακρίνεται για την εμπειρία, το μορφωτικό επίπεδο και τις ικανότητές του. Η πλειοψηφία των στελεχών της ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ο.Ε. είναι οικονομολόγοι με εμπειρία και εξειδίκευση κατάλληλη για όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία.

Χ Επιπλέον, με σκοπό την κάλυψη ειδικών αναγκών σε τεχνογνωσία που προκύπτουν από ορισμένα έργα, η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ο.Ε. έχει αναπτύξει ένα ευρύτερο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών υψηλού επιστημονικού προφίλ, από όλους τους επιστημονικούς (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ερευνητικά Ινστιτούτα κλπ) και επαγγελματικούς (Βιομηχανία, Εμπόριο, Φορείς, κλπ) χώρους, εντός και εκτός Ελλάδας.

Διοίκηση εταιρείας

Στελέχη βιβλίων Γ’Κατηγορίας

Στελέχη βιβλίων Β’Κατηγορίας

Στελέχη Μισθοδοσίας